Види професій: Каталог профессий

Содержание

Каталог профессий

Выбор профессии — серьезный шаг. Мы поможем узнать о специфике разных профессий, плюсах и минусах каждой и сделать осознанный выбор.

 • HR, кадровые службы5
 • IT, компьютеры и Интернет21
 • Авиация и космос1
 • Гуманитарные науки5
 • Естественные науки и исследования2
 • Красота и здоровье8
 • Культура, искусство, дизайн26
 • Маркетинг, реклама и PR24
 • Медицина, фармацевтика25
 • Недвижимость, строительство, архитектура22
 • Образование и педагогика4
 • Охрана, безопасность, милиция9
 • Право, политика10
 • Рестораны, питание10
 • Секретариат, делопроизводство, АХО9
 • Сельское и водное хозяйство2
 • Сфера обслуживания9
 • СМИ, издательство, полиграфия9
 • Страхование5
 • Телекоммуникации и связь2
 • Техника, технологии, производство15
 • Торговля, логистика, ВЭД10
 • Транспорт, автобизнес7
 • Туризм, гостиничное дело1
 • Финансы, бухгалтерия, банк18
 • Фитнес и спорт5
 • Шоу-бизнес6

Класифікація професій — як не помилитись у виборі професій

Ви, напевно, звертали увагу, як швидко і безпомилково бібліотекар знаходить потрібну читачеві книгу. Найпростіше її знайти, якщо знаєш автора і назву, для цього можна використати алфавітний каталог. Але буває так, що читач шукає літературу, не знаючи ні автора, ні назви. Тоді бібліотекарю приходить на допомогу тематичний каталог, за яким можна знайти потрібні книги. Знайти книгу допомагає класифікація — правила розміщення книг на стелажах. На уроках біології ви вивчали класифікацію світу природи, на уроках хімії класифікацію хімічних елементів.

    У широкому сенсі цього слова класифікація — це осмислений порядок речей. Класифікація професій будується за своїми законами. У світі налічується близько сорока тисяч професій, причому щороку зникають десятки старих і виникають сотні нових. Деякі професії кокетливо змінюють назви, прикидаючись сучасними. Не відразу зрозумієш, що бармен — це буфетник, а менеджер — керуючий. Класифікація професій за алфавітом допоможе зорієнтуватися в них, якщо знати назви всіх сорока тисяч професій.

  У нас в країні найчастіше використовується чотирирівнева класифікація професій Е.А. Климова, за якою всі професії можна розподілити за п’яти предметами, трьом цілями, чотирма засобам і чотирьом умовам праці. Залежно від предмета праці всі професії поділяються на п’ять типів:

  «Людина — природа»

  Професії: майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу та ін.. Серед професій типу «людина — природа» можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

  Це професії, пов’язані з сільським господарством,  промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму та готельного бізнесу. Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють в колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все ж головний предмет уваги і турбот рослинників — рослини та їх середовище існування. При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку або як до майстерні, в якій ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву. Особливість біологічних об’єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. Тварини, рослини, мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни в них, які часом необоротні. Від людини потрібна ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і далекоглядність.

«Людина — техніка»

  Головний, провідний предмет праці — технічні об’єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії. Професії: прохідник, столяр, технік-металург, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп’ютерів, спеціаліст з телекомунікацій та ін. Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги — область технічних об’єктів та їх властивостей.

  Серед професій типу «людина — техніка» можна виділити:

• професії з видобутку, обробки грунтів, гірських порід;

• професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів;

• професії з виробництва та обробці металу, механічній збірці, монтажу машин, приладів;

• професії з ремонту, налагодження, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;

• професії з монтажу, ремонту споруд, конструкцій;  

• професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;

• професії з ремонту, налагодження, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;

• професії, пов’язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;  

• професії з переробки продуктів сільського господарства.

  При обробці, перетворенні, переміщенні або оцінці технічних об’єктів від працівника потрібні точність, визначеність дій. Оскільки технічні об’єкти практично завжди створюються самою людиною, у світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Поряд з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавська дисципліна.

«Людина — людина»

  Головний, провідний предмет праці — люди.

  Професії: лікар, вчитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник ін.

  Серед цього типу професій можна виділити:

• професії, пов’язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;

• професії, пов’язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

• професії, пов’язані з побутовим, торговельним обслуговуванням;

• професії, пов’язані з інформаційним обслуговуванням;

• професії, пов’язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і керівництвом художніми колективами;

• професії, пов’язані з медичним обслуговуванням.

  Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися в їх особливості, а також оволодіти знаннями у відповідній галузі виробництва, науки, мистецтва. 

  Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

• стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;

• потреба в спілкуванні;

• вміння швидко розбиратися у взаєминах людей;

• вміння знаходити спільну мову з різними людьми.

«Людина — знакові системи»

   Головний, провідний предмет праці — умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови. Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст та ін.

   Серед професій типу «людина — знакові системи» є:

• професії, пов’язані з оформленням документів, діловодством, тощо;

• професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;

• професії, пов’язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об’єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей навколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть в собі ті чи інші знаки.

 

«Людина — художній образ»

  Головний, провідний предмет праці — художній образ, способи його створення.
Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник. Професії типу «людина — художній образ» включають: • професії, пов’язані з образотворчою діяльністю;

• професії, пов’язані з літературно-мистецькою діяльністю;

• професії, пов’язані з акторсько-сценічною діяльністю.

  Одна з особливостей професій типу «людина — художній образ» полягає в тому, що значна частка трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко додаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

  Багато професій важко віднести до одного предмета праці. Наприклад, хороший секретар повинен не тільки бути фахівцем в області знакової інформації (робота з документами), а й уміти користуватися комп’ютером та офісною технікою, ефективно спілкуватися з людьми. Хороший учитель крім професійних знань і вміння спілкуватися повинен володіти артистизмом.

  За умовами праці виділяють чотири групи професій

1. Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (бухгалтер, інженер, програміст, секретар-референт).

2. Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (будівельник, пожежник, рільник, агроном).

3. Праця в незвичайних умовах: під водою, на висоті, в повітрі, в гарячих цехах, у цехах з неминучими виробничою шкодою (льотчик, шахтар, водолаз, апаратник).

4. Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я, життя людей, за великі суспільні, матеріальні цінності (вчитель, лікар, інженер з техніки безпеки, аудитор). 

   Залежно від засобів праці професії поділяють на чотири групи.

 1. Професії, пов’язані з використанням ручної праці (столяр, монтажник радіоапаратури, ювелір, музикант, хірург).

 2. Професії, пов’язані з використанням машин з ручним керуванням (токар, водій, машиніст, оператор зв’язку).

3. Професії, пов’язані з використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, робото-технічних комплексів (сталевар, друкар, апаратник, диспетчер енергосистеми).

4. Професії, пов’язані з використанням функціональних засобів, знарядь праці (викладач, актор, диригент, режисер, спортсмен).

    Залежно від мети праці можна виділити три класи професій

1. Гностичні: розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити (санітарний лікар, контролер, товарознавець, експерт, слідчий).

 2. Перетворюючі: обробити, перемістити, організувати, перетворити (водій, живописець, викладач, паркетник, слюсар, кравець).

3. Дослідницькі: винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати (закрійник, розмітник, селекціонер, художник-оформлювач) (За матеріалами статті Козловського О.В).

  Якщо ви бажаєте визначитись, до якої професії у вас є схильність, допоможе у цьому психолог або фахівець державної служби зайнятості, який за допомогою психодіагностичних методик визначить ту професію, яка вам найбільше підходить.

 

Каталог професій — список всіх професій та спеціальностей в Україні

 

СКІЛЬКИ РОКІВ СВОГО ЖИТТЯ МИ ПРОВОДИМО НА РОБОТІ

За статистикою, 10-12 років свого життя людина проводить на роботі. Цифра немаленька, хоча для людини, яка любить свою професію і з задоволенням ходить на роботу, цифра зовсім не ляклива. Інша справа, якщо робота не подобається. А таких людей, згідно з опитуваннями в журналах і на телебаченні, на жаль, набагато більше.

Як же не помилитися? Як обрати саме ту, свою професію серед безлічі існуючих? Великий вибір професій та корисні матеріали, представлені на нашому сайті, допоможуть зробити правільний вибір. 

СКІЛЬКИ ПРОФЕСІЙ НАЛІЧУЄТЬСЯ У СВІТІ

У світі налічується понад 50 тисяч професій, і кожен день ця цифра збільшується. У наш час прискореного темпу розвитку науково-технічного прогресу з’являється все більше і більше нових професій, про існування яких ми з Вами навіть не здогадуємося.

Нашим завданням є надання інформації про вже існуючі професії та відстеження появи нових напрямків і спеціальностей на ринку праці.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НА НАШОМУ САЙТІ

 • списки професій в алфавітному порядку за основними напрямками;
 • опис кожної професії, який включає в себе: визначення, основне поняття, посадові обов’язки, місця роботи, список шкільних предметів, необхідних для вступу до ВНЗ, список навчальних закладів України, в яких можна здобути освіту за обраною професією;
 • розділ «НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ» складається з інформації по «вищим навчальним закладам», «професійно-технічним навчальним закладам», «курсам», «онлайн — курсам» та «репетиторам» з фільтром за напрямками навчання та містам України;
 • розділ «АМЕРИКАНСЬКІ ПРОГРАМИ» включає в себе опис декількох популярних програм навчання в США для наших співвітчизників;
 • розділ «ВОЛОНТЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ» містить інформацію про волонтерські організації з фільтром за напрямом діяльності та містом України;
 • розділ «НОВИНИ ТА СТАТТІ» присвячений актуальним матеріалами за темами «освіта, робота і бізнес» в Україні та за кордоном.

Найпопулярніші професії світу

І серед досвідчених фахівців, і серед випускників шкіл все частіше постає питання про обрання професії або перекваліфікацію. З відкриттям кордонів та можливістю працевлаштування за межами країни для нас зростають шанси вдалого працевлаштування, а для іноземних компаній отримати в штат досвідчених фахівців..

Але хто вони – найзатребуваніші фахівці світу? В які виші спрямувати свої документи випускникам? До яких курсів підвищення кваліфікації потрапити вже готовим спеціалістам? Яких навичок треба набути, аби потрапити до переліку найпопулярніших працівників світу?

Варто лише поглянути в наведений нижче список, і відповідь сама вас знайде. І навіть якщо до досконалості вам ще далеко, ви завжди можете зайнятися самовдосконаленням та здобути нові безцінні знання.

Хто має попит: ТОП 10 професій на всіх континентах

Зі шкільної парти учні мріють здобути освіту за кордоном, а вже готові спеціалісти – пройти важливе стажування або курс MBA. Адже це матиме великий вплив на майбутній престиж та статки.

Знаючи, хто користується попитом в різних куточках світу, можна спланувати і свій дохід, і місце майбутнього навчання. В будь-якій точці світу популярним вважаються майже однакові спеціальності, змінюється лише їх порядковий номер у списку.

За різними даними, до списку найпопулярніших професій країн Європи та північної Америки входять:

 • програмісти;

 • лікарі та медичні працівники

 • економісти, бухгалтери та аудитори;

 • інженери  — механіки, проектувальники, будівники;

 • юристи;

 • маркетологи;

 • спеціалісти з управління кадровими ресурсами;

 • дизайнери;

 • спеціалісти харчової промисловості – кухари та технологи;

 • менеджери проектів.

Цікаво: Розвиток мережі інтернет додав до цієї категорії ще одну професію – фрілансер. Вона стосується будь-якої сфери і позначає скоріш не сферу діяльності, а спосіб взаємодії роботодавця та працівника. Фріланс дозволяє працювати з будь-якої країни світу і отримувати дохід від вільної зайнятості.

Програмісти

Програмування – лідер серед професій нашого часу. Володіння мовою програмування можна застосовувати в різних галузях, а заробітну плату IT спеціалістів інколи можна порівняти з доходом високопосадовців. Маєте хист до програмування, цікавитесь новітніми розробками раптово з’явилося бажання змінити профіль? Можливо, варто витратити певний час на навчання, аби в майбутньому отримати непоганий профіт.

Лікарі і медичні працівники

Навіть в нашій країні лікарі з досвідом отримують гідний дохід. За кордоном кваліфікований медичний працівник – людина не тільки шанована, але й досить багата. Віримо, що в недалекому майбутньому так буде і в Україні. Сьогодні ж, аби мати право на медичну практику з українським дипломом за кордоном, треба витратити не один рік на його підтвердження та отримання ліцензії. Маєте терпіння та наполегливість? Тоді – до справи.

Економісти, бухгалтери та аудитори

Такі спеціалісти потрібні завжди. І хоча системи бухгалтерського обліку на заході та в Україні суттєво відрізняються, є шанс отримати непогану роботу за кордоном. Правда, для цього необхідно пройти додаткові курси, стажування, засвоїти системи GAAP, фінансового обліку та аналізу потоків. Це не складно – навіть в Україні подібні навички стають затребуваними із заходом на нашу територію підприємств з іноземними інвестиціями.

Інженери

Машинобудування, ремонт, будівництво житлових та промислових споруд, робота з промисловим обладнанням – галузі, в яких досвідчені спеціалісти отримують шалені гроші. Брак справжніх майстрів відчувається майже в усіх країнах світу. Тому молоді люди, які спрямовують погляд у майбутнє, із задоволенням засвоюють інженерні спеціальності в у нас в країні, і за кордоном.

Юристи

Тут все зрозуміло. В якій би країні ви не знаходились, юридичні послуги необхідні майже щоденно. Яким буде ваш профіль – карні справи чи податкові скарги – залежить від вашого хисту, бажання, здібностей і досвіду. Стати висококласним юристом можна  будь-якій країні – лише необхідно багато навчатися та ретельно працювати. І звичайно, вивчати законодавство тієї країни, в якій збираєтесь робити кар’єру.

Маркетологи

Люди, які можуть проаналізувати потреби споживачів та будь-який товар або послугу упакувати в привабливу обгортку – цінні спеціалісти в усіх країнах. Їх не так вже і багато, адже маркетинг та продажі – це симбіоз тривалого навчання та вродженого хисту. Наполегливість, творче мислення, сміливість, досвід складаються в результаті в професію, яка затребувана у будь-яких компаніях.

Спеціалісти з управління людськими ресурсами

Вдало використовувати кадровий потенціал компанії, вчасно виявляти корисних працівників, знаходити та наймати потрібних спеціалістів, мотивувати, передбачати потреби в персоналі на майбутнє – так виглядає ця непроста професія. Вона і серед молоді популярна, і для компаній важлива. Тож за кваліфікованих HR менеджерів іноді точиться справжня війна, і їх заробітна плата досить висока.

Працівники харчової промисловості – кухарі та технологи

Без якісного харчування, ласощів та смаколиків людині не обійтись. Тож потреба в спеціалістах зазвичай висока. І молодь охоче опановує професію – перспективи працевлаштування з таким дипломом досить гарні.

Дизайнери

Інтер’єр, поліграфія, рекламні технології, промислове виробництво, фешн-індустрія без гарного дизайнера одразу перестають бути гарними. Творчій підхід до облаштування – запорука і високих продажів, і гарного самопочуття, і відмінного настрою. Звісно, щоб стати популярним дизайнером, треба не лише навчатися тривалий час, але й мати природні здібності – смак, відчуття стилю, розвинену уяву. І як тільки цей пазл складається, можна сказати, що до успіху – один крок.

Менеджери проектів

Це скоріше, не професія, а посада, яка дозволяє реалізувати свій потенціал з різних боків. Менеджер проектів – це адміністратор і маркетолог, спеціаліст з продажів та спеціаліст з натхнення, комунікатор та мотиватор. Завдяки його сумлінній праці народжуються проекти в різних галузях – рекламі, просуванні, програмному забезпеченні. Щоб стати гарним менеджером проектів, треба постійно самовдосконалюватися, бути готовим до навантажень, любити спілкування та мати хист організовувати себе і людей навколо.

А які перспективи?

Може скластися враження, що тільки молодь має шанс стати в майбутньому популярним та затребуваним представником професійного авангарду. Однак це зовсім не так. Десятки спеціальних курсів, тренінгів, освітніх програм в приватних закладах та вишах виключає будь-які межі у власному саморозвитку.

Хочете стати представником популярної професії – почніть рухатися в цьому напрямку вже сьогодні. І тоді вже за певний час на вас чекатиме якщо не всесвітній успіх, то суттєве покращення фінансового стану – точно.

Вибір професії. Шукаємо сильні сторони та інтереси

Вдало обрана професія дає можливість реалізувати себе, бути потрібним та задоволеним життям. При виборі виду діяльності важливо розглядати три складові: хочу, можу, потрібно.

«Хочу» – це наші бажання, інтереси, захоплення, нахили особистості.

«Можу» – це знання, здібності, психологічні особливості та стан здоров’я.

«Потрібно» – це попит на обрану професію на ринку праці.

Пошук та розуміння кожної із складових розширює діапазон розуміння себе, формує уявлення майбутньої діяльності. Коли три складові  перетинаються між собою, народжується свідомий вибір професії.
Адекватність вибору і рівень засвоєння знань впливають на всі сторони і загальну якість життя людини.
ДЛЯ ПІДБОРУ НАПРЯМКУ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НАСТУПНИЙ РОЗПОДІЛ ПРОФЕСІЙ:

 • ПІДПРИЄМНИЦЬКІ: пов’язані з діяльністю, успішність якої залежить від наявності наступних якостей – підприємливість, енергійність, ініціативність, схильність до ризику і конкуренції, лідерські та організаторські здібності, рішучість і тактична гнучкість у досягненні цілей.  Основні цілі і цінності: досягнення визнання і високого соціального статусу (кар’єра), постійне розширення свого впливу в суспільстві, фінансовий успіх. Характерні види професій: бізнес і підприємництво, менеджмент, політика, юридичні та журналістські професії.
 • ТЕХНІКО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає використання інструментів (також механізмів, машин, приладів). Предметом праці є реальні речі (матеріальні цінності та засоби виробництва), їх створення, експлуатація або перетворення. Дана сфера тісно пов’язана з техніко-технологічними процесами в різних галузях промислового виробництва. Професійні завдання мають конкретний алгоритмічний характер. Результат праці повинен бути прогнозованим. Основні цілі і цінності: впровадження нових технологій, створення матеріальних благ, необхідних суспільству практичних і корисних речей. Види професій:інженерно-технічні, виробничо-технологічні, телекомунікації і зв’язок, будівельні, транспортні, робітники.
 • ПРИРОДНО-РЕАЛІСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, предметом якої виступають об’єкти природи, природні процеси або явища. Характер професійних завдань включає як описово-наглядові та дослідні, так і практично-перетворювальні. Результат праці повинен бути матеріальним або вимірним.  Основні цілі і цінності: збереження, примноження і раціональне використання природних ресурсів, підтримання балансу між живою природою і техногенної цивілізацією, охорона навколишнього середовища. Характерні види професій: медико-біологічні, санітарно-екологічні, геолого-географічні, природоохоронні, лісо- і гірничотехнічні, сільськогосподарські, фіто- і ландшафтний дизайн, декоративна або господарська селекція тварин і рослин.
 • КОНВЕНЦІЙНІ: пов’язані з чітко структурованою діяльністю, що спирається на цілі, завдання і цінності, сформовані звичаями і традиціями суспільства. Підхід до вирішення завдань носить стереотипний, практичний і конкретний характер. Змістом професійних завдань зазвичай є фіксація і обробка інформації або виконання будь-якої діяльності у відповідності з чіткими алгоритмами та інструкціями. Основні цілі і цінності: збереження і примноження створених суспільством духовно-етичних цінностей і матеріальних благ, контроль беззастережного виконання прийнятих норм і стандартів. Характерні види професій: фінансово-економічні, бухгалтерсько-аудиторські, юридичні (вибірково), IT (вибірково), конторські і операційні, бібліотечна справа, державна служба, робота в фіскальних органах.
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ: пов’язані з діяльністю аналітичного та дослідницького характеру, метою якої є вивчення і осмислення явищ, подій і об’єктів в науково-теоретичному аспекті. Характер завдань вимагає високого рівня інтелекту, творчих здібностей, розвиненого абстрактного мислення. Результат праці може бути непередбачуваним. Основні цілі і цінності: збір, узагальнення та аналіз інформації, виведення об’єктивних закономірностей, висування гіпотез і створення концепцій, розробка нових технологій і методології науки. Характерні види професій: теоретичні та прикладні наукові дослідження в різних областях знання, викладання у вищій школі, розробка нових технологій, інформаційно-аналітична робота.
 • СОЦІАЛЬНІ: пов’язані з різними видами соціальної роботи, сферою обслуговування, з педагогікою і медициною. Робота вимагає постійного особистісного спілкування, вміння контактувати з людьми, переконувати і пристосовуватися, обслуговувати, виховувати, допомагати, а також конструктивно вирішувати конфлікти, спираючись на інтуїцію і емоційний контакт. Результат праці не завжди можна прогнозувати. Основні цілі і цінності:соціально-психологічна допомога і підтримка, турбота про здоров’я, матеріальне забезпечення та духовному розвитку людей. Характерні види професій: соціальна робота, педагогіка і виховання, інформаційно-комунікативна сфера, психологія, соціологія, медицина, сфера обслуговування.
 • АРТИСТИЧНІ: пов’язані з діяльністю, яка передбачає творчий, нестандартний підхід до вирішення професійних завдань. Це вимагає наявності розвинених фантазії та уяви, опори в роботі на інтуїцію і емоції, незалежності у прийнятті рішень. Основні цілі і цінності:самовираження за допомогою художньої творчості, можливість втілити в результатах праці свою індивідуальність і естетичні ідеали.
  Характерні види професій: мистецтво (література, живопис, музика, театр і кіно і т.п.), мистецтвознавство і художня критика, естрада і шоу-бізнес, архітектура, дизайн, декоративно-прикладна творчість.
 • ПРОФЕСІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З РИЗИКОМ: включають види діяльності, що дозволяють (і вимагають) проявляти такі якості – енергійність, схильність до ризику і суперництва, сміливість у небезпечних ситуаціях, волю і характер, фізичну витривалість і кмітливість. Основні цілі і цінності: реалізація та розвиток особистісного потенціалу в екстремальних умовах, захист і охорона держави і суспільства, усунення фізичної небезпеки та загрози життю людей. Характерні види професій: правоохоронні (вибірково), військова служба, професійний спорт (вибірково), гірничо- і водно-рятувальні, охоронні, пожежно-технічні, розвідувально-експедиційні.

Психологи часто використовують професійні тести для визначення рівня інтересу та внутрішньої мотивації до різних видів професійної діяльності.

Високий рівень інтересу і внутрішньої мотивації сприяють успішній самореалізації (при наявності здібностей і психологічної схильності) в рамках відповідних видів професійної діяльності.

Середній рівень інтересу і внутрішньої мотивації свідчить про нечітку або суперечливу їх вираженість, а також нестійкість і мінливість щодо відповідних видів професійної діяльності.

Низький рівень інтересу і внутрішньої мотивації щодо відповідних видів професійної діяльності перешкоджає успішній самореалізації. Ігнорування цього факту може провокувати регулярне відчуття психологічного дискомфорту на робочому місці, підвищену стомлюваність і дратівливість, а також часту зміну роботи.

Данилова Юлія, тьютор, психолог-консультант з методики позитивної психотерапії

©КМДШ


Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ТОП 8 обраних професій в сфері IT: за версією COSMONOVA|NET

Комфортні умови праці, особистісний розвиток, широкі перспективи, висока мотивація і звичайно ж знакові проекти, все це про сучасну сферу IT (Information Technology) або ITC (Information and Communications Tech.)

Глобальний розвиток інтернет-технологій мотивував появу нових професій, спрямованих на підтримку функціонування серверів, а так само на розробку, дизайн і розвиток ефективної роботи веб-ресурсів, CRM-систем, мобільних і безлічі інших просунутих додатків.

Реальна дійсність констатує факти зростаючої практичної залежності від оточуючих нас технологій, баланс тим часом, полягає в тому, що так само як і людині, технологіям необхідний постійний розвиток. Фактично, в зростаючій сфері Information Technology працюють безліч фахівців, іменованих як «айтішники», і саме їх особистісний розвиток безпосередньо пов’язаний з розвитком майбутнього людства в цілому.

Сьогодні український IT-лідер COSMONOVA|NET готовий поділитися власним баченням на ТОП 8 обраних професій в сфері IT, популярність яких на міжнародному ринку інтелектуальної праці тільки продовжує набирати обертів:

 • Веб-розробник (Web developer) основним завданням якого є ефективне розкриття продуктів і рішень замовника, для масової аудиторії, через створення і підтримку багатофункціональних веб-ресурсів;
 • Мобільний розробник (Mobile developer) в опції якого входить створення програмних додатків під різні мобільні девайси, смартфони, планшети і т.д, що на сьогоднішній день архі затребуване ринком;
 • Архітектор бази даних (Database architect) багаторівневий технічний фахівець, який відповідає за правильний і безпечний вибір технологій зберігання даних, а також створення і оптимізацію всіляких запитів пов’язаних з БД;
 • Розробник ігор (Gamedev) майстер, який створює програмний код і візуалізацію концепцій відеоігор, глибоко знає програмування і постійно удосконалює свої унікальні знання;
 • Юзабіліті-фахівець (Usability specialist) дослідник, аналітик і перфекціоніст інтерфейсів і веб-сторінок, що створює «доброзичливий» інтерфейс для максимізації конверсії і зростання продажів;
 • SEO-спеціаліст (Search Engine Optimization) ключова ланка в маркетинговому осередку, особа, що регламентує головні завдання просування і зростання трафіку на веб-ресурс, людина, яка тонко відчуває тенденції сучасного інтернет-маркетингу;
 • Системний архітектор (System architect) фахівець з архітектури програмного забезпечення, який грає головну роль в розробці ПЗ, а також у виборі засобів виконання, розробляє технічні сценарії взаємодій всіх компонентів;
 • Менеджер IT-проекту (IT Project manager) в більшості своїй досвідчений розробник, колишній тестувальник або технічний фахівець, в завдання якого входить реалізація ідеї клієнта, організація робочого процесу, команди, а також визначення комплексу стратегічних і тактичних дій щодо розвитку проекту.

Новітні тренди систематично породжують унікальні ланки і екзотичні посади у всесвіті Information and Communications Technology, тим не менш, ми постаралися виділити для вас фундаментальні напрямки в одній з найдинамічніших зі сфер світової сучасності.

Сьогодні український IT-лідер COSMONOVA|NET пропонує власні рішення для талановитих представників галузі, з якими можна ознайомитись тут!

COSMONOVA|NET
Експерти технологічних рішень!

врятувати Землю – місія можлива? / Практики

До 2020 року роботи знищать близько 5 мільйонів робочих місць. Такі результати дослідження, проведеного ще 2016-го року, оприлюднив Світовий економічний форум. Тому сьогодні, увійшовши в фазу четвертої промислової революції, як і при кожній із попередніх, людство побоюється масового безробіття. Разом із тим футурологи говорять про низку нових професій. Більше року тому Велика ідея опублікувала невеликий перелік тих фахів, які можуть з’явитися найближчим часом. Сьогодні ми повернулися до цього списку, щоб пильніше придивитися до професій природничого напряму.

 

Міський фермер

Такий спеціаліст має розвивати аграрну культуру (вирощування їжі) у міських ландшафтах. Вирощуванням сільськогосподарських культур уже в наш час займаються не тільки селяни і фермери. До них долучилися і мешканці міст. Враховуючи прогнози збільшення населення Землі – 10 мільярдів осіб до 2050 року – нам таки потрібно збільшувати площі для сільськогосподарських культур та підвищувати їхню врожайність. До позитивів від розвитку міського фермерства зараховують ще й такі, як озеленення міста, зниження рівня СО2 в атмосфері, більш ефективне використання органічних відходів, нові перспективи для дрібного підприємництва, ще одна можливість реалізувати себе для тих, хто шукає роботу чи думає про власний маленький бізнес, освітній аспект – для учнів шкіл та вишів, а також – як можливість впорядкування просторів, які дотепер були занедбаними та мало використовувалися.

Паркові сади успішно розростаються у Торонто. На міському сайті є навіть спеціальний розділ для тих, хто хоче займатися міським фермерством. Наприкінці 2015 року французький парламент окремим законом зобов’язав усіх власників комерційної нерухомості облаштувати так звані «зелені дахи»: насадження на покрівлях, які будуть вирішувати питання енергозбереження. Сади та ферми облаштовані на дахах у Берліні, Монреалі, Нью-Йорку, Токіо. Це допомагає мешканцям великих міст зменшити логістичні витрати на доставку їжі, збагатити дозвілля і покращити довкілля.

«Зелені ферми» стають популярними і в українських містах. Особливу перспективу фахівці аграрної галузі бачать у невеликих містечках на сході країни, які раніше були промислові, а згодом постраждали від економічної кризи, рейдерської приватизації 90-х років або війни з Росією. У Києві прикладами міського фермерства є «Самосад» на Подолі, Kyiv Farm та сквер Небесної Сотні, де також вирощують агрокультури.

 

«Якщо мова йде про рослинну їжу, то найбільшою перевагою міського фермерства є знанння догляду за рослинами та знання про те, як можна себе прогодувати – це хороша інвестиція у майбутнє. Вирощування агрокультур в місті (на терасах, на площах міст, на балконах, в офісах) є також інструментом дизайну простору і зниження температури влітку», – пояснює журналістам The Village Олександр Супрунець, співзасновник Kyiv Farm, співзасновник ГО «Місцева економіка». До слова, саме Олександр з колегами з організації пропонують перший в Україні онлайн-курс з міського фермерства. Тобто освіта для професії також «підтягується».

У найближчому майбутньому – створення міських кадастрів усього вільного місця на землі та дахах будинків, яке можна використовувати для вирощування продуктів. Вони вже є у деяких містах світу. Наприклад, у Портленді (штат Орегон, США) ще 2004 року ухвалили постанову, якою зобов’язали працівників муніципалітету проводити опис міської нерухомості, що може підійти для завдань, пов’язаних з вирощуванням продуктів харчування, ухвалили ще 2004 року.

Другим кроком має бути підтримка фермерів та землевласників у розвитку взаємовигідних угод щодо землеволодіння, які стануть результатом нових міських фермерських ініціатив.

Словом, професія міського фермера, схоже, вже цілком реальна. І вимагає від фахівця бути водночас і агрономом, і проектним менеджером, і підприємцем (якщо хоче комерціалізувати проект, як, наприклад, Kitchen&Garden), і також добрим комунікатором, якщо хоче об’єднати довкола міського саду спільноту.

 

Геоінженер

У найближчому майбутньому, на думку футурологів, професіонал такої категорії мав би змінювати та створювати потрібні людству кліматичні умови у певній місцевості або на всій планеті Земля.Наразі ж геоінженерія – не професія, а ширше – ціла область науки. І вона має на меті створення комфортних умов проживання та економічної діяльності на нашій планеті. Від 2013-го йдеться про використання наукових методів геоінженерії для вирішення проблеми глобального потепління. Тобто, про конкретну професію тут ще не йдеться. Мова про наукові експерименти, які об’єднують науковців різних галузей.Їхнє завдання: врятувати планету від глобального потепління та парникового ефекту.

Тобто, поки одні вчені та організації намагаються зменшити викиди СО2 в атмосферу, інші пропонують план Б: сонячну геоінженерію – зменшувати нагрівання планети зовні, відбиваючи сонячне випромінювання.

Уже цьогоріч експериментально гарвардські науковці мають розпилити суміш води та сульфатних часток у стратосфері на висоті 20 км. Кілометровий льодовий шлейф, товщиною близько 100 метрів, має відбивати сонячне випромінювання. До 2022 року таких експериментів планують провести аж два. До водню та сульфатів згодом мають додати частинки карбонату кальцію, а, можливо, й оксид алюмінію та алмази.

Але цей задум несе багато ризиків: від руйнування озонового шару – до збільшення кількості посух, природних катаклізмів і навіть війн. Тому ідея досі – під питанням.

 

Атмосфера – відкрите середовище. Тому змінювати клімат можна лише глобально. Про окрему професію геоінженера наразі не йдеться, а геоінженерія не врятує планету від «фінської бані», переконаний львівський науковець, Олег Яцожинський,  завідувач лабораторією фізики мінералів кафедри мінералогії ЛНУ ім. Івана Франка.

«Океан – це основний буфер для того, щоб не було великих кліматичних змін. Якщо ми зупинимо всі машини, ТЕЦ та інші підприємства, які повертають в атмосферу СО2, виключимо всі процеси в сільському господарстві, які сприяють виділенню викопного СО2, атмосфера відреагує, але океан охолоджується не так швидко. Цю систему не так легко перемкнути з одного стану в інший. Щоб зупинити нагрівання і охолодити океан, потрібно дуже багато часу», – каже науковець.

Проте професія геоінженера таки знадобиться. Якщо зупинити глобальне потепління таки не вдасться і земний клімат стане набагато вологішим та спекотнішим,  у мешканців планети буде кілька виходів: як радять Стівен Хокінг та Ілон Маск, створювати колонії на інших планетах або в космосі, або ж будувати підземні міста. Що в першому, що в другому випадку, потрібні фахівці, які створюватимуть закритий клімат в об’ємах новочасних міст.

Ще одним напрямом геоінженерії як науки є пошук можливостей запобігти таким загрозам, як цунамі та землетруси. Наприклад, наразі науковці мають кілька пропозицій, як запобігти потужному землетрусу, що загрожує Сан-Франциско, де є активний розлом тектонічних плит Сан-Андреас. Так само геоінженерія – це введення великих об’ємів атмосферного діоксиду вуглецю в базальтову породу для постійного зберігання. Наразі такі проекти реалізовують багаті країни. Вилучаючи СО2 з атмосферного повітря, його зріджують і закачують у пласт колишніх газових, нафтових родовищ або розчиняють у пластових водах. Тож наразі геоінженерія – наука. І то дуже недешева.

Інженер з міграції тварин

Ще одна з майбутніх професій, яка могла б стосуватися порятунку зникаючих видів. Ні для кого не є таємницею те, що з вини людей на Землі поступово зникають багато видів тварин, птахів і комах. Клімат змінюється, і ми поступово руйнуємо місця їхнього проживання… А якщо віднаходити відповідні місця для вразливих видів, щоб відновити їхню популяцію та продовжити існування на планеті? Чи знадобиться людству для цього окрема професія?

Уже сьогодні ми можемо чути про кілька природоохоронних напрямів. Один із них – відновлення характерних для регіону екосистем шляхом поетапного повернення тварин у місця споконвічного ареалу. Але йдеться не про всіх тварин, а тільки про тих, які дуже давно суттєво вплинули на формування цієї екосистеми. Це так звані ключові види, які змінюють екосистему так, що формує тут специфічний комплекс видів. Одним із напрямів такої діяльності, тобто ревайлдингу, є переселення певних особин, коли треба вирізати частину лісу і збудувати там дорогу. Але в цьому лісі живуть, наприклад, вовки і зубри. Тоді їх перевозять в інший ліс, щоб врятувати цю популяцію (але не вид). Як кажуть біологи, це працює з невеликою кількістю видів. В Україні постійно зринає тема відновлення популяції зубра. У Європі тішаться, коли до якогось лісу забреде вовча зграя, бо їх там могло не бути років зі 100.  Все це – великі, харизматичні види. Всі розуміють, чому треба рятувати таких гарних тварин, а відповідно – виділяти грантові або бюджетні гроші для їхнього збереження.

 

Якщо ж ідеться про порятунок малих видів, не все так просто. Фахівці та цілі інституції, які займаються порятунком зникаючих видів, з’явилися давно. Ще тоді, коли люди зрозуміли, що багато видів живих організмів безповоротно зникають, що з цим треба щось робити.

«Я дуже скептично ставлюся до передбачення, що буде така окрема професія. Ми не встигаємо за темпами вимирання. Вирубують тропічні ліси – і ми щодня втрачаємо велику кількість комах, рослин, маленьких черв’ячків, про яких ніхто навіть не здогадується. У дикої фауни темпи вимирання такі, що ми ще навіть описати не встигли, а якогось виду вже нема. Або маленькі деревні жабки… Ми не переселимо цих жабок! Вони як живуть у своїх тропічних лісах, так і помруть із вирубуванням тих лісів», – каже орнітолог та еколог, співкоординатор проекту «Дні науки», науковий співробітник лабораторії популяційної екології Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Наталя Атамась.

Міграції для екологів – окрема тема. В одному випадку йдеться про фрагментацію місць, де живуть якісь види. Ми будуємо міста і дороги на території, де вільно могли переміщатися, мігрувати певні види. Проте тварини під час міграції є вразливі, їх треба захистити. Якщо це дороги, то у Європі вже можемо бачити понад дорогу мости – щоб перебігали косулі чи перескакували жаби під час міграції. Так само попід дорогами можуть бути канали – для бобрів. Птахів захищають від вітряків або скляних хмародерів. Цей напрям передбачає інженерні рішення, а також врегулювання на рівні законів і підзаконних актів. Біологи й екологи виступають у такому разі консультантами: вивчають міграційні шляхи і їхні зміни, радять, чи можна тут будувати взагалі, як захистити тварин, контролюють відповідні проекти.

Тому наразі йдеться не про окрему професію, а про певний напрям роботи для біологів та екологів, каже науковець. І навіть для його успішності теж потрібно, щоб суттєво виросла екосвідомість мешканців планети. Наприклад, через узбережжя Китаю проходить один із найбільших міграційних перелітних шляхів – Тихоокеанський. Усі країни, через які також проходить цей шлях, домовилися про захист птахів під час міграції та зупинок. А Китай поставив сітки і мільйонами виловлює перелітних птахів під час міграції. Так деякі види вже втрачено, інших не стане вже через кілька років. Окремі фахівці не зможуть вплинути на ситуацію, яку наразі не вдається вирішити навіть на міжнародному рівні.

 

Відновлювач дикої природи

Футуристи вважають, що такий фахівець мав би відновлювати первісні ландшафти сільської місцевості. Тобто зносити неактуальні паркани або понівечену, непотрібну дорогу, а можливо, й цілі покинуті населені пункти.

Насправді, завдань набагато більше. І прототип такої професії вже є. Просто наразі це називають «усуненням наслідків агресивних антропологічних впливів». Уже давно людство відчуває потребу рекультивації промислових територій, виснажених родовищ корисних копалин, кар’єрів сірки, каменю чи піску, або ж десятків гектарів величезних сміттєзвалищ.

 

Для вирішення всіх цих завдань залучають цілі команди фахівців: хіміків, екологів, інженерів, геологів тощо. Наразі рекультивація передбачає попередньо створений проект, автором якого, зазвичай, є ціла команда проектного інституту. Чи буде під силу виконати цю, наразі командну роботу одній людині? Якщо припустити, що більшість технічних процесів – як геологічні, хімічні, фізичні дослідження, а відтак і аналітика – в столітті Data-даних стануть роботизованими, то приймати рішення про те, як краще повернути природі її первозданний вигляд, одна людина, напевно, зможе.

Інша річ, що сьогодні рекультивація – це не так для краси, як для усунення небезпеки та запобігання можливих негативних наслідків для людей. А також для того, щоб на цьому місці можна було збудувати щось нове.

Для того, щоб відновлювати далекі від міст сільські та природні території до їхнього первозданного стану, щоб просто повертати світові його красу, потрібна також певна причина. Наприклад, ці території мають бути згодом задіяні у галузі «зеленого туризму» або тут мають створити певний заповідник. Адже кошти у відновлення природних ландшафтів просто з екологічних міркувань – це також кошти з чиєїсь кишені або гроші платників податків. Хоча якщо якась партія «зелених» пролобіює певні закони, які зобов’яжуть місцеву владу дбати про відновлення природних ландшафтів, то попит на нових дизайнерів природного ландшафту точно буде.

Від професій – у режим рольових ніш

Словом, хтось розумний колись написав, що, коли відчуваєш вітер змін – це час підіймати вітрила. Тобто, думати про можливості, а не втрати. Безперечно, для виникнення всіх цих професій таки потрібно, щоб суттєво зросла екосвідомість людства, а також щоб на попит на ринку праці відреагувала освітня система. Так виглядає, що вітер змін відчувають і в Україні.

«Моя візія у тому, що сам концепт, що таке професія і яку роль вона відіграє у персональній траєкторії людини, очевидно, змінюватиметься. Думаю, поступово від професій, які є наразі маркерами, що впливають на ідентичність людини і, фактично, підпорядковують собі спосіб  її життя, мислення, формують її референтне коло, ми поступово будемо переходити у режим рольових ніш. Завданням інституту освіти у недалекому майбутньому буде розкриття людського потенціалу, підтримка особистісного і фахового розвитку впродовж життя», – каже експерт з освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

Експерт зазначає: система навчання впродовж усього життя передбачає, що з часом у людини змінюються пріоритети, і вона може змінити сферу своєї діяльності. Змінюється і базова вимога компетенції управлінців. Уже сьогодні недостатньо навіть системного мислення – потрібне інтегральне. Перше доволі механічно розглядає світ як систему з жорстким набором функціоналів. Натомість інтегральне – це гнучкіше мислення. Воно розглядає світ як ландшафт, як екосистему.

Водночас, Микола Скиба погоджується, що певний функціонал за професіями залишиться. І все більше нових фахів виникатиме на стиках галузей.

 

 

Ілюстрації Саші Марчук

профессионалов (1966) — классические фильмы Тернера

В карьере сценариста-режиссера Ричарда Брукса были взлеты и падения, но он никогда не был более успешным, чем когда он собрал The Professionals , тщательно написанное и направленное приключение, которое соответствует духу своего названия во всех отделах. Замечательный состав настоящих боевиков-героев справляется как с постоянными физическими нагрузками, так и с прекрасным сценарием Брукса со стилем и изяществом.А кинематография Конрада Холла придает фильму великолепно красочную обстановку пустыни для 1001 диких шуток с перестрелками, лошадьми, поездами и стрелами, пронизанными динамитными шашками.

Сводка: Мария (Клаудиа Кардинале), жена техасского миллионера Джо Гранта (Ральф Беллами) была похищена могущественным мексиканским революционером Хесусом Раза (Джек Паланс). Грант нанимает трех высших талантов, чтобы вернуть ее: эксперта по оружию Рико Фардана (Ли Марвин), мастера лошадей Ханса Эренгарда (Роберт Райан) и охотника за головами / лучника Джейка Шарпа (Вуди Строде).Рико нанимает четвертого товарища, динамитатора Билла Долворта (Берт Ланкастер). Они принимают щедрые условия Гранта и готовятся выполнить почти невозможную работу: перебраться в Мексику, победить армию и сбежать с женщиной, о которой идет речь.

«Профессионалы » — это длинная серия утренних триллеров с участием звезд спорта, таких как Дуглас Фэрбенкс и Эррол Флинн, фильмов, которые только улучшают кровообращение. Только что после провала Lord Jim , сценарист-режиссер Ричард Брукс сразу же вернулся на территорию приключений.Его рассказ Великолепная семерка демифологизировано: Эта банда наемников определенно не благородные воины, спешащие на помощь благодарным крестьянам. На смену упрощенным темам приходит циничное мировоззрение людей, которые слишком много повидали настоящую войну и революцию. По крайней мере, поначалу их единственная цель — выполнить контракт и заработать колоссальную зарплату.

Брукс бросил свое приключение с закаленными ветеранами на вершине или чуть выше пика своей актерской карьеры. У Ли Марвина зоркий взгляд и монотонное мурлыканье, и он ходит с такой чванливостью, которая говорит о том, что он имеет в виду бизнес, не выпендриваясь.Берт Ланкастер знает, что у него осталось всего несколько лет, в течение которых он сможет выполнять свою фирменную экранную акробатику; его жизненная сила вдвойне впечатляет в таких спортивных подвигах, как спринт и лазание по канату. Его зубастая ухмылка была пародией на мужское высокомерие и тщеславие; теперь это дружелюбное «как дела» человека, гордящегося тем, что он выжил, и все еще пригодного для общения с молодыми стрелками.

жилистый коммандос Вуди Строда считался большим шагом в преодолении цветового барьера.Его великолепное присутствие на экране лучше, чем мог бы написать любой Ричард Брукс. У Роберта Райана наименее захватывающая роль, но его авторитет и честность являются основой фильма; если он едет с этими парнями, они должны быть в порядке. Тот факт, что каждый член подчиняет свои личные чувства миссии, еще больше заставляет нас отождествлять себя с командой.

Самое интересное — наблюдать за этими людьми в действии. Они оценивают соперников, как разведчики талантов в высшей лиге, и бросаются в драки, как полузащитники, стремящиеся выйти со скамейки запасных.Краткие диалоги Брукса в некоторой степени сказываются на крутизне мачо, но стараются не становиться слишком жуткими, поскольку это быстро станет утомительным в «модных» вестернах. Некоторые из лучших материалов вообще не используют диалогов. The Professionals происходит в каменистой пустынной местности, и эти парни становятся частью ландшафта, цепляясь за каменные плиты, как ящерицы, и прыгая так, что почти наверняка сломаются конечности. Когда опасность кажется реальной, мы видим настоящий профессионализм Голливуда . The Professionals также является полностью американским продуктом. Вместо того чтобы поехать в Мексику, Брукс решил снимать в пустынях и горах Калифорнии и Невады. Готов поспорить, профсоюзы стремились показать, что съемка на местности в США не должна стоить миллионы. Ключевые мексиканские актеры были импортированы, чтобы обеспечить этническое доверие.

Восхитительная Клаудиа Кардинале — сексуальная мексиканская модница с итальянским акцентом и склонностью к потным глубоким вырезам.Когда партизаны Марвина наконец освобождают ее от похитителей, история принимает резкий поворот повествования: наемники понимают, что их предал их собственный работодатель. Миссия является обманом с самого начала, и честные солдаты-авантюристы снова подвергаются злоупотреблениям ложью сверху. Суть истории Ричарда Брукса не изменилась с Vera Cruz : американские ковбои пересекают границу ради денег или абстрактного принципа и убивают множество мексиканцев. Когда Ланкастер и Марвин говорят о безнадежных делах на Кубе и испорченных надеждах предыдущих революций, мы, вероятно, имеем в виду вьетнамский конфликт.Брукс сделал неопределенно подрывное заявление, но самоотверженные солдаты могут с ним справиться.

Начальник бандитов Джека Паланса будет шуткой для испаноговорящих, но он хорошо подходит в роли коварного революционера, который не может поймать Марвина и компанию. Ему способствует хорошая игра Мари Гомес в роли страстной последовательницы лагеря, и у которой также есть ранняя одобренная MPAA сцена полуобнаженного тела. Ральф Беллами достаточно категоричен в роли запаникованного магната, который оказался менее сочувственным, чем мы думали вначале.Беллами и Ли Марвин обмениваются краткими замечаниями о том, что делает мужчин такими, какие они есть, давая фильму Брукса самую цитируемую цитату.

Специальный выпуск DVD Sony Pictures The Professionals добавляет три разумных короткометражки Лорана Бузеро к их более раннему выпуску 1999 года. Дочь Берта Ланкастера и другие участвуют в мемуарах главной звезды. Две другие части исследуют фильм с интервью, в которых участвует великий оператор Конрад Холл, скончавшийся в 2003 году.Я сравнил новый перенос со старым диском и обнаружил небольшую разницу в качестве изображения — оба отличные. Есть недавно созданная дорожка 5.1, которая, как говорят, основана на оригинальных театральных элементах, а не на фальшивой стереосистеме. Перкуссионный саундтрек Мориса Жарра с мексиканским вкусом вызывает столько ажиотажа, что нет необходимости раздумывать о действии быстрыми нарезками, чтобы фильм оставался полным. Это урок, о котором забыли большинство современных боевиков.

Оригинальный трейлер прилагается с его фирменным мотивом «X», образованным перекрещенными ремнями на патронташе: «E X citement!»

Для получения дополнительной информации о The Professionals посетите Sony Pictures.Чтобы заказать The Professionals , перейдите по ссылке TCM Shopping.

Гленн Эриксон

Tom Wellings »Новая серия CW — полный список исполнителей« Профессионалы »

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

Оригинальный «Человек из стали» CW возвращается домой. Сеть приобрела международный боевик Professionals с Томом Веллингом ( Smallville, ), Бренданом Фрейзером ( Doom Patrol, ) и Еленой Анайей ( Wonder Woman ).

Согласно официальной лог-линии, Professionals «следует за Винсентом Корбо (Веллинг), сотрудником службы безопасности высшего уровня, которому платят за защиту интересов богатых и влиятельных клиентов любыми необходимыми средствами — законными или нелегальными. После того, как медицинский спутник нового поколения взрывается при запуске, Корбо нанимает конструктор ракеты — футурист-миллиардер Питер Суонн (Фрейзер), который подозревает саботаж. Новый концерт Корбо усложняет его бывшая возлюбленная, а теперь и невеста Сванна, медицинский визионер д-р.Грейс Давила (Анайя), которая спешит помочь предотвратить глобальную катастрофу. Когда Корбо и его команда опытных специалистов по безопасности расследуют ракетную катастрофу, они разоблачают смертельный заговор корпоративных конкурентов Суона, коррумпированных правительственных чиновников и призрачного преступного синдиката — все они работают, чтобы уничтожить Суонна и взять под контроль его технологическую империю. Хуже того, Корбо также приходится бороться с мошенником-агентом Европола (Кен Дукен), который одержим идеей обвинить его в прошлых грехах ».

Из студии Leonine в сериале также снимались Саид Тагмауи ( Джон Уик 3 ), Лиза Ловен Конгсли ( Чудо-женщина, ), Август Витгенштейн ( Корона, ), Стивел Марк ( Мавританец, ), Таня Ван Граан. ( Raised by Wolves ) и Ник Расенти ( Outlander ). Professionals — официальный совместный проект Республики Ирландия и Южной Африки, снятый на местах в Ирландии и Южной Африке.

О дате и времени премьеры шоу CW будет объявлено позже.

Веллинг играл Кларка Кента из Smallville в течение пяти сезонов на CW (плюс еще пять на The WB) с 2007 по 2011 год, роль, которую он исполнил в 2019 году на мероприятии Arrowverse «Кризис на бесконечных землях». Хотя Фрейзер никогда не снимался в сериалах CW, он является постоянным участником сериала HBO Max Doom Patrol , который находится рядом с Arrowverse.

Считаете ли вы, что у вас есть время в своем графике, чтобы посмотреть серию Professionals ? Оставьте комментарий со своими мыслями ниже.

Том Веллинг тайно снял новое шоу под названием «Профессионалы» — когда вы его увидите?

Уже несколько лет у Тома Веллинга все тихо. За исключением эпизодов в кроссовере Arrowverse «Кризис на бесконечной Земле», его последней ролью была дуга на Люцифер . Хорошая новость заключается в том, что Веллинг был занят съемками нового сериала под названием Professionals .Он уже готов к трансляции, как только сеть или потоковая служба решат его транслировать.

Том Веллинг | Пол Арчулета / FilmMagic

Веллинг поговорил с Шпаргалкой по Шоу-бизнесу 24 сентября по телефону о Профессионалов . Вот чего ожидать от новой роли Веллинга и что должно произойти, прежде чем она выйдет в эфир.

Том Веллинг ждал, чтобы рассказать фанатам о «профессионалах»

Welling не терпится поговорить о Professionals . Он сказал, что пытался дать понять своим поклонникам, что над чем-то работает, но теперь он может сделать это официально.

«Я намекнул на некоторые вещи некоторым фанатам, потому что они всегда спрашивают:« Что ты делаешь дальше? », — сказал Веллинг. «Я такой:« У меня есть эта штука ». Теперь они такие:« Ты сказал, что была эта штука, где она? »Я думаю, что в прошлом году об этом что-то говорилось, но на самом деле никто не знал. что это было.»

Профессионалов снято в 2019 году, постпродакшн завершен в 2020 году.

Том Веллинг | Эрика Голдринг / Getty Images

СВЯЗАННЫЙ: «Супергёрл»: почему Том Веллинг должен был играть Супермена

«С этого интервью мы можем начать новое время, когда мы можем говорить об этом, получать удовольствие и волновать людей», — сказал Веллинг.«Надеюсь, довольно скоро [мы] сможем сообщить людям, когда они смогут его посмотреть, потому что мы потратили на это много времени. Мне это очень нравится, и я хочу, чтобы люди это видели. Так что я рад, что мы можем поговорить об этом сейчас ».

Том Веллинг IS Винсент Корбо

Профессионалы звезд, как Винсент Корбо, глава частной службы безопасности. Роль дает Веллингу шанс показать себя с новой стороны.

Том Веллинг | Леонин

«Даже моя жена говорит, что я выгляжу по-другому», — сказал Веллинг.«Думаю, это комплимент. Это очень весело в другой среде, немного более взрослой, в окружении просто замечательных людей, от которых мы все просто отрываемся. Все были действительно великолепны. Это правда. Даже когда это было не очень хорошо, мы все равно делали это великолепно ».

Питер Суонн (Брендан Фрейзер) нанимает Корбо, чтобы тот помог ему выяснить, кто саботировал запуск ракеты.

Том Веллинг | Барри Бречайзен / Getty Images

«Винсент Корбо поначалу был загадкой, — сказал Веллинг.«Вы обнаружите, что он за долгую жизнь проработал известным оператором частной службы безопасности. Что происходит, так это то, что его прошлое возвращается, поскольку его бывшая невеста теперь является женихом персонажа Брендана. Итак, чтобы все происходило в первой серии, а потом уже говорилось о доверии и дружбе, а также о том, как вы защищаете тех, кого любите, и одновременно выполняете свою работу? »

Следующий шаг для «профессионалов»

Контент-хаус Leonine, базирующийся в Германии, отправляет Professionals в MIPCOM в октябре в Каннах, Франция, для продажи прав на распространение по всему миру.Шоу уже продается в Германии. Надеюсь, после этого появятся новости о дате выхода в эфир.

Том Веллинг | FOX Image Collection через Getty Images

«Когда я впервые сел с Джеффом и Майклом, я подумал, что сначала мы собирались поехать в Новую Зеландию», — сказал Веллинг. «Мы собирались путешествовать по миру и снимать разные серии в каждой стране мира. Мы смогли немного сузить круг вопросов, но я просто подумал, что это приключение будет весело. Мы пробыли там в Ирландии пару недель, а затем поехали в Йоханнесбург, Южная Африка, чтобы закончить его.Я думал, что это будет шоу, которое я буду смотреть, и поэтому я хотел стать его частью ».

профессионалов: Том Веллинг (Смоллвиль) возвращается на CW в новом боевом сериале — отменено + обновленные телешоу

Регина Авалос,

Том Веллинг возвращается в CW спустя годы после того, как Smallville покинул сеть. Professionals , новый боевик, в котором также снимаются Брендан Фрейзер и Елена Анайя, был подхвачен сетью.В сериале Веллинг играет особого оперативника, который любыми способами помогает скрывать секреты богатых. Среди других актеров — Саид Тагмауи, Кен Дукен, Лиза Ловен Конгсли, Август Витгенштейн, Стивел Марк, Таня Ван Граан и Ник Расенти.

CW раскрыло больше о предстоящих сериалах в пресс-релизе.

«Сегодня CW Network объявила о приобретении международного боевика LEONINE Studios PROFESSIONALS с Томом Веллингом (Смоллвиль, Паркленд), Бренданом Фрейзером ( Trust, Мумия ) и Еленой Анайей (Чудо-женщина — кожа, в которой я живу) в главных ролях. ) из Rainmaker Content.Дата и время премьеры дебюта сериала в США будут объявлены позже.

ПРОФЕССИОНАЛОВ следует за Винсентом Корбо (Том Веллинг), сотрудником службы безопасности высшего уровня, которому платят за защиту интересов богатых и влиятельных клиентов любыми необходимыми средствами — законными или нет. После того, как медицинский спутник нового поколения взрывается при запуске, Корбо нанимает конструктор ракеты — футурист-миллиардер Питер Суонн (Брендан Фрейзер), который подозревает саботаж. Новый концерт Корбо усложняет его бывшая возлюбленная, а теперь и невеста Сванна, медицинский визионер д-р.Грейс Давила (Елена Анайя), которая спешит помочь предотвратить глобальную катастрофу. Когда Корбо и его команда опытных специалистов по безопасности расследуют ракетную катастрофу, они разоблачают смертельный заговор корпоративных конкурентов Суона, коррумпированных правительственных чиновников и призрачного преступного синдиката — все они работают, чтобы уничтожить Суонна и взять под контроль его технологическую империю. Хуже того, Корбо также приходится бороться с мошенником-агентом Европола (Кен Дукен), который одержим идеей обвинить его в прошлых грехах.

Официальное совместное производство Ирландии и Южной Африки и съемка в захватывающих дух местах в Ирландии и Южной Африке, ПРОФЕССИОНАЛОВ также снимаются Саид Тагмауи ( Джон Уик 3, Чудо-женщина ), Кен Дукен ( Бесславные ублюдки, аналог ). ), Лиза Ловен Конгсли ( Force Majeure, Wonder Woman ), Август Витгенштейн ( The Crown, Das Boot ), Stevel Marc ( The Mauritanian ), Таня Ван Граан ( Raised by Wolves ) и Nic Rasenti ( Outlander ).

Производство Most Media, Subotica, Spier Films и придорожных аттракционов совместно с Jeff Most Productions, LEONINE Studios, NENT Group и The Industrial Development Corporation of South Africa, PROFESSIONALS было создано Джеффом Мостом ( The Crow, The Specialist). ) и Майкл Коллэри ( Лара Крофт: Расхитительница гробниц, Face / Off ), которые одновременно выступают в качестве со-шоураннеров и исполнительных продюсеров. К ним присоединились коллеги-исполнительные продюсеры Тристан Орпен Линч, Майкл Аурет, Ховард Коэн, Эрик д’Арбелофф, Дженнифер Берман, Майджанг Мфервейн, Дипак Чиба, Уильям Смит, Герберт Клойбер, Томас Аугсбергер, Козима фон Спрети, Фредрик Юнгберг, Максим Коростышевский. Даниэль Вагнер, Бхарат Наллури, Брендан Фрейзер, Том Веллинг и Елена Анайя.Продюсеры — Кэти Мост, Лвази Манзи и Аойф О’Салливан. Гаранты Hollard Film в лице Пола Роли предоставили Гарантию завершения. PROFESSIONALS распространяется Rainmaker Content для LEONINE Studios ».

Как вы думаете? Вы рады снова видеть Веллинга на The CW? Планируете ли вы смотреть Professionals ?


Rainmaker Content получает права на глобальное распространение для профессионалов

Rainmaker Content приобрела у немецкой студии Leonine права на распространение по всему миру сериала Брендана Фрейзера «Профессионалы.«Проект, который был завершен во время глобальной пандемии, будет продан покупателям на виртуальном рынке Mipcom в следующем месяце.

По заказу Nordic Entertainment Group (NENT Group) для стримера Viaplay, в актерский состав входят Фрейзер («Доверие»), Том Веллинг («Смоллвиль»), Елена Анайя («Чудо-женщина»), Саид Тагмауи («Джон Вик 3») , Кен Дукен («Бесславный ублюдок»), Лиза Ловен Конгсли («Форс-мажор») и Август Витгенштейн («Корона»).

В сериале из 10 частей Веллинг играет закаленного бывшего офицера контрразведки капитана Винсента Корбо, нанятого миллиардером-футуристом Питером Сванном (Фрейзер) и его невестой, провидцем медицины доктором.Грасиела «Грейс» Давила (Анайя) для расследования взрыва усовершенствованного медицинского спутника. Однако Корбо и его команда обнаруживают, что за атакой может стоять комбинация бизнес-соперников Суона, коррумпированных правительственных чиновников и теневого преступного синдиката.

Сделка знаменует собой первое сотрудничество между Rainmaker Content и Leonine. Запущенный в июне бывшим руководителем Kew Media Distribution Грегом Филлипсом, вместе с Грэмом Беггом и Вики Райан, дистрибьютор фокусируется на глобальных продажах премиальных сериалов и событий по сценариям и без сценария.

Шоу, которое является официальным совместным производством Ирландии и Южной Африки, до сих пор было предварительно продано немецкой телекомпании RTL II, которая наскочила на права бесплатного телевидения, и TNT, которая купила права на платное телевидение Германии.

Филлипс, со-генеральный директор Rainmaker Content, сказал: «Это шоу создано специально для мирового рынка. Созданный с действительно отличными производственными ценностями и снятый в некоторых удивительных местах, это фантастика — иметь такой широкий боевик с голубым небом, который смог закончить производство и готов к работе, захватывающий для просмотра и просто побег, который так интересны публике. ищу прямо сейчас.”

«Профессионалы» был создан Джеффом Мостом и Майклом Коллэри и является продуктом Most Media, Subotica, Spier Films и Roadside Attractions совместно с Jeff Most Productions, Leonine, NENT Group и Южноафриканской корпорацией промышленного развития.

Мост и Коллэри выступают в качестве со-шоураннеров и исполнительных продюсеров, к ним присоединяются исполнительные продюсеры Тристан Орпен Линч, Майкл Аурет, Ховард Коэн, Эрик д’Арбелофф, Дженнифер Берман, Майджанг Мфервейн, Дипак Чиба, Уильям Смит, Герберт Клойбер. , Томас Аугсбергер, Козима фон Спрети, Фредрик Юнгберг, Максим Коростышевский, Даниэль Вагнер, Бхарат Наллури, Фрейзер, Веллинг и Анайя.

Hollard Film Guarantors в лице Пола Роли предоставили Гарантию завершения.

дополнительный экранный ридер

Подробнее о:

Лучшие 15 профессионалов по благоустройству дома рядом со мной

Даже если вы относитесь к тому типу людей, которые все делают своими руками, всегда есть момент, когда для проекта ремонта или украшения дома может потребоваться профессиональный взгляд. Если вы переделываете свой задний двор, вам нужна помощь в планировании гостиной или вы не можете понять, где поставить кухонную раковину, профессиональный домашний профессионал поможет вам сделать это правильно.При найме квалифицированного домашнего специалиста у вас под рукой будут годы обучения, сертификации, обучения и опыта.

Но прежде чем вы начнете рассылать десятки электронных писем и звонить по телефону, сядьте и подумайте о своем проекте. Какой у вас бюджет? Каковы масштабы вашего проекта? Потребуется ли вам больше одного профессионала для завершения вашего проекта по благоустройству дома? Можете ли вы позволить себе завершить проект полностью сейчас, или вам следует заниматься этим постепенно?

После того, как вы определились с приоритетами, бюджетом и масштабом вашего проекта, самое время начать поиск профессионалов в области дизайна дома.Не стоит недооценивать себя и выбирайте первого профессионала, на которого вы нацелитесь. Убедитесь, что вы работаете с кем-то из местных, кто может легко и эффективно добраться до места работы. Изучите отзывы этого человека, попросите поговорить с бывшими клиентами и лично увидеть предыдущую работу. Внимательно посмотрите на фотографии из их портфолио: насколько эти проекты похожи на ваши собственные? Честно говоря, этот особняк может выглядеть красиво, но может не иметь много общего с вашим маленьким бунгало.

Обратитесь к нескольким профессионалам — особенно для крупных проектов — и не соглашайтесь на первое предложение, которое услышите.Сравнение предложений и опыта нескольких профессионалов поможет вам найти наиболее подходящий вариант. Задайте много вопросов сейчас, чтобы потом не получить неожиданных ответов.

Найдите профессионала по дизайну дома на Houzz. Сузьте область поиска по типу профессионала и местоположению. Просмотрите фотографии портфолио, прочтите отзывы клиентов и свяжитесь с каждым профессионалом для получения дополнительной информации. Ознакомьтесь с информацией в специализированных профессиональных разделах, чтобы узнать, как нанять подходящего профессионала для вашего проекта.

Найдите профессионалов по ремонту дома рядом со мной на Houzz

Прежде чем нанять специалиста по ремонту дома, сделайте покупки в нашей сети, состоящей из более чем 1 511 617 местных специалистов по ремонту дома. Прочтите отзывы клиентов, ознакомьтесь с их прошлыми проектами, а затем запросите расценки у лучших профессионалов по благоустройству дома рядом с вами. Когда ваш проект будет готов, вы можете добавить декор, например, коврики, пуфы или другие акценты, и наслаждаться домом своей мечты.

Разница между любителями и профессионалами

Почему некоторые люди кажутся очень успешными и делают так много, в то время как подавляющее большинство из нас изо всех сил пытается ступить на воду?

Ответ сложен и, вероятно, многогранен.

Один из аспектов — это образ мышления, а именно разница между любителями и профессионалами.

Большинство из нас просто любители.

В чем разница? Собственно отличий много:

 • Любители останавливаются, когда чего-то добиваются. Профессионалы понимают, что первоначальное достижение — это только начало.
 • У любителей есть гол. У профессионалов есть свой процесс.
 • Любители считают, что у них все хорошо. Профессионалы понимают круг своей компетенции.
 • Любители воспринимают обратную связь и коучинг как критику их как личности. Профессионалы знают, что у них есть слабые места, и ищут вдумчивой критики.
 • Любители ценят изолированное исполнение. Подумайте о принимающем, который поймал мяч один раз при трудном броске. Профессионалы ценят последовательность. Могу ли я поймать мяч в одной и той же ситуации 9 раз из 10?
 • Любители сдаются при первых признаках неприятностей и считают себя неудачниками. Профессионалы считают неудачи частью пути к росту и мастерству.
 • Любители понятия не имеют, что увеличивает шансы на достижение хороших результатов. Профессионалы делают.
 • Любители приходят на тренировку, чтобы повеселиться. Профессионалы понимают, что то, что происходит на практике, происходит и в играх.
 • Любители сосредотачиваются на выявлении своих слабостей и их улучшении. Профессионалы сосредотачиваются на своих сильных сторонах и на поиске сильных там, где они слабые.
 • Любители думают, что знания — сила. Профессионалы передают мудрость и советы.
 • Любители стремятся быть правыми. Профессионалы сосредоточены на достижении наилучшего результата.
 • Любители сосредоточены на мышлении первого уровня. Профессионалы ориентируются на мышление второго порядка.
 • Любители считают, что хорошие результаты — это результат их блеска. Профессионалы понимают, когда хорошие результаты — это результат удачи.
 • Любители ориентируются на краткосрочную перспективу. Профессионалы ориентируются на долгосрочную перспективу.
 • Любители сосредотачиваются на том, чтобы срывать других людей. Профессионалы стремятся сделать всех лучше.
 • Любители принимают решения в комитетах, поэтому никто не несет ответственности, если что-то пойдет не так. Профессионалы принимают решения индивидуально и берут на себя ответственность.
 • Любители винят других. Профессионалы берут на себя ответственность.
 • Непостоянно появляются любители. Профессионалы появляются каждый день.
 • Любители идут быстрее. Профессионалы идут дальше.
 • Любители идут с первой идеей, которая приходит им в голову. Профессионалы понимают, что первая идея редко бывает лучшей.
 • Любители думают способами, которые нельзя опровергнуть. Профессионалы этого не делают.
 • Любители мыслят абсолютом. Профессионалы думают о вероятностях.
 • Любители считают, что вероятность того, что у них будет лучшая идея, высока. Профессионалы знают, что вероятность этого невелика.
 • Любители думают, что реальность — это то, что они хотят видеть. Профессионалы знают, что реальность — это правда.
 • Любители считают разногласия угрозой. Профессионалы видят в них возможность учиться.

Есть множество других различий, но их можно свести к двум вещам: страху и реальности.

Любители считают, что мир должен работать так, как они хотят. Профессионалы понимают, что им нужно работать с миром таким, каким они его находят. Любители боятся — боятся быть уязвимыми и честными с собой. Профессионалы чувствуют, что они способны справиться практически со всем.

Если отбросить удачу, какой подход, по вашему мнению, принесет лучшие результаты?

Пища для размышлений:

 • При каких обстоятельствах вы ведете себя как любитель, а не как профессионал?
 • Что вас сдерживает? Вы общаетесь с любителями, тогда как должны быть с профессионалами?
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.