Eljur гимназия 32 калининград – Официальный сайт МАОУ гимназии №32 г. Калининграда

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Англ. яз. Бу.ЕВ

  Бурмакина Е. В.

  09:25–10:10

  2

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Морозова Е. Г.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  13:25–14:10

  6

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  09:30–10:50

  2

  География

  Бируллина А. Ф.

  10:30–11:10

  3

  Биология

  Круглова И. Б.

  11:30–12:10

  4

  Математика

  Морозова Е. Г.

  12:30–13:10

  5

  ИЗО

  Кузнецова В. Г.

  13:30–14:10

  6

  История

  Астапович И. М.

  14:20–15:00

  7

  Англ. яз. Ка.ЕЮ

  Карпина Е. Ю.

  08:30–09:15

  1

  Литература

  Степанова Т. Л.

  09:25–10:10

  2

  Англ. яз. Бу.ЕВ

  Бурмакина Е. В.

  10:30–11:15

  3

  Курс английский-немецкий язык Бу.ЕВ

  Бурмакина Е. В.

  11:35–12:20

  4

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Морозова Е. Г.

  09:25–10:10

  2

  Обществознание

  Астапович И. М.

  10:30–11:15

  3

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  11:35–12:20

  4

  Англ. яз. Ка.ЕЮ

  Карпина Е. Ю.

  12:30–13:15

  5

  Литература

  Степанова Т. Л.

  13:25–14:10

  6

  История

  Астапович И. М.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Войтенко Л. М.

  09:10–09:50

  2

  Англ. яз. Бу.ЕВ

  Бурмакина Е. В.

  10:10–10:50

  3

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  11:10–11:50

  4

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  12:00–12:40

  5

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  12:50–13:30

  6

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  08:30–09:15

  1

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  09:25–10:10

  2

  Математика

  Морозова Е. Г.

  10:30–11:15

  3

  Литература

  Степанова Т. Л.

  11:35–12:20

  4

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  12:30–13:15

  5

  Математика

  Морозова Е. Г.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  09:25–10:10

  2

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  10:30–11:15

  3

  История

  Астапович И. М.

  11:35–12:20

  4

  Биология

  Круглова И. Б.

  12:30–13:15

  5

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  13:25–14:10

  6

  Математика

  Тя Г. М.

  09:30–10:50

  2

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  10:30–11:10

  3

  География

  Бируллина А. Ф.

  11:30–12:10

  4

  Обществознание

  Астапович И. М.

  12:30–13:10

  5

  Математика

  Тя Г. М.

  13:30–14:10

  6

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Тя Г. М.

  09:25–10:10

  2

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  10:30–11:15

  3

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  11:35–12:20

  4

  ИЗО

  Кузнецова В. Г.

  12:30–13:15

  5

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  13:25–14:10

  6

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  08:30–09:15

  1

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  09:25–10:10

  2

  Литература

  Степанова Т. Л.

  10:30–11:15

  3

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  11:35–12:20

  4

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  12:30–13:15

  5

  Математика

  Тя Г. М.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Степанова Т. Л.

  09:10–09:50

  2

  Литература

  Степанова Т. Л.

  10:10–10:50

  3

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  11:10–11:50

  4

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  12:00–12:40

  5

  История

  Астапович И. М.

  12:50–13:30

  6

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  08:30–09:15

  1

  Курс истоки

  Красикова О. Н.

  09:25–10:10

  2

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  10:30–11:15

  3

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  11:35–12:20

  4

  Математика

  Тя Г. М.

  12:30–13:15

  5

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  13:25–14:10

  6

  Литература

  Степанова Т. Л.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  История

  Астапович И. М.

  09:25–10:10

  2

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  10:30–11:15

  3

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  11:35–12:20

  4

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  12:30–13:15

  5

  Математика

  Савелова Е. В.

  13:25–14:10

  6

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  09:30–10:50

  2

  Обществознание

  Астапович И. М.

  10:30–11:10

  3

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  11:30–12:10

  4

  Математика

  Савелова Е. В.

  12:30–13:10

  5

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  08:30–09:15

  1

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  09:25–10:10

  2

  Курс химия

  Чащина Г. Ф.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Савелова Е. В.

  11:35–12:20

  4

  Литература

  Степанова Т. Л.

  12:30–13:15

  5

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  13:25–14:10

  6

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  08:30–09:15

  1

  География

  Бируллина А. Ф.

  09:25–10:10

  2

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Савелова Е. В.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  12:30–13:15

  5

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  13:25–14:10

  6

  Литература

  Степанова Т. Л.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Астапович И. М.

  09:10–09:50

  2

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  10:10–10:50

  3

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  11:10–11:50

  4

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  12:00–12:40

  5

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  12:50–13:30

  6

  Математика

  Савелова Е. В.

  08:30–09:15

  1

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  09:25–10:10

  2

  История

  Астапович И. М.

  10:30–11:15

  3

  ИЗО

  Кузнецова В. Г.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Степанова Т. Л.

  12:30–13:15

  5

  Литература

  Степанова Т. Л.

  13:25–14:10

  6

  Биология

  Круглова И. Б.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III период  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  09:25–10:10

  2

  Англ. яз. Гр.ИЕ

  Гранина И. Е.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  11:35–12:20

  4

  География

  Топольницкая Г. Г.

  12:30–13:15

  5

  Экономика

  Бурдакова Н. В.

  13:25–14:10

  6

  Экономика

  Бурдакова Н. В.

  14:20–15:05

  7

  Решение экономических задач

  Бурдакова Н. В.

  09:30–10:50

  2

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  10:30–11:10

  3

  История

  Пустовая В. В.

  11:30–12:10

  4

  Обществознание

  Пустовая В. В.

  12:30–13:10

  5

  Литература

  Моргунова Л. Б.

  13:30–14:10

  6

  Естествознание

  Топольницкая Г. Г.

  14:20–15:00

  7

  Практикум по русскому языку

  Моргунова Л. Б.

  08:30–09:15

  1

  Англ. яз. Гр.ИЕ

  Гранина И. Е.

  09:25–10:10

  2

  Курс физика

  Яремчук Э. С.

  10:30–11:15

  3

  Право

  Дыханов В. Я.

  11:35–12:20

  4

  Право

  Дыханов В. Я.

  12:30–13:15

  5

  Курс информатика Ми.АА

  Мирончик А. А.

  14:20–15:05

  7

  Англ. яз. Гр.ИЕ

  Гранина И. Е.

  15:15–16:00

  8

  Проект по обществознанию Пу.ВВ

  Пустовая В. В.

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  09:25–10:10

  2

  Естествознание

  Топольницкая Г. Г.

  10:30–11:15

  3

  Естествознание

  Топольницкая Г. Г.

  11:35–12:20

  4

  География

  Топольницкая Г. Г.

  12:30–13:15

  5

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  13:25–14:10

  6

  Физ. культура

  Спиридонова Ю. А.

  14:20–15:05

  7

  курс бизнес

  Топольницкая Г. Г.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Вдовушкина М. А.

  09:10–09:50

  2

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  10:10–10:50

  3

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  11:10–11:50

  4

  Русский язык

  Моргунова Л. Б.

  12:00–12:40

  5

  История

  Пустовая В. В.

  12:50–13:30

  6

  Литература

  Моргунова Л. Б.

  13:40–14:20

  7

  Курс практикум по обществознанию

  Пустовая В. В.

  9

  проект по экономике То.ГГ

  Топольницкая Г. Г.

  09:25–10:10

  2

  Обществознание

  Пустовая В. В.

  10:30–11:15

  3

  Литература

  Моргунова Л. Б.

  11:35–12:20

  4

  Математика

  Вдовушкина М. А.

  12:30–13:15

  5

  Курс физика

  Яремчук Э. С.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Англ. яз. Ми.РН

  Мичкасова Р. Н.

  09:25–10:10

  2

  Русский язык

  Моргунова Л. Б.

  10:30–11:15

  3

  Физика

  Яремчук Э. С.

  11:35–12:20

  4

  Математика

  Тя Г. М.

  12:30–13:15

  5

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  13:25–14:10

  6

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  09:30–10:50

  2

  Технология Се

  Семеринский В. Г.

  10:30–11:10

  3

  Технология Се

  Семеринский В. Г.

  11:30–12:10

  4

  Математика

  Тя Г. М.

  12:30–13:10

  5

  Биология

  Круглова И. Б.

  13:30–14:10

  6

  ИЗО

  Кузнецова В. Г.

  14:20–15:00

  7

  Немец. яз. Пу.ИВ

  Пузанова И. В.

  08:30–09:15

  1

  Литература

  Моргунова Л. Б.

  09:25–10:10

  2

  Русский язык

  Моргунова Л. Б.

  10:30–11:15

  3

  Англ. яз. Ми.РН

  Мичкасова Р. Н.

  11:35–12:20

  4

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  12:30–13:15

  5

  Математика

  Тя Г. М.

  13:25–14:10

  6

  Математика

  Тя Г. М.

  14:20–15:05

  7

  Курс немецкого Ге.АН

  Хузина Н. А.

  08:30–09:15

  1

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  09:25–10:10

  2

  География

  Бируллина А. Ф.

  10:30–11:15

  3

  История

  Астапович И. М.

  11:35–12:20

  4

  Немец. яз. Пу.ИВ

  Пузанова И. В.

  12:30–13:15

  5

  Обществознание

  Астапович И. М.

  13:25–14:10

  6

  Математика

  Тя Г. М.

  14:20–15:05

  7

  Курс програмирование Инжен

  Драганов А. В.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Пузанова И. В.

  09:10–09:50

  2

  Немец. яз. Пу.ИВ

  Пузанова И. В.

  10:10–10:50

  3

  Русский язык

  Моргунова Л. Б.

  11:10–11:50

  4

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  12:00–12:40

  5

  Литература

  Моргунова Л. Б.

  12:50–13:30

  6

  Физика

  Яремчук Э. С.

  13:40–14:20

  7

  История

  Астапович И. М.

  14:30–15:10

  8

  Курс английский Лингв

  Бурмакина Е. В.

  08:30–09:15

  1

  Русский язык

  Моргунова Л. Б.

  09:25–10:10

  2

  Математика

  Тя Г. М.

  10:30–11:15

  3

  География

  Бируллина А. Ф.

  12:30–13:15

  5

  РХК Лингв

  Красикова О. Н.

  13:25–14:10

  6

  Практикум по русскому языку

  Моргунова Л. Б.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Тя Г. М.

  09:25–10:10

  2

  История

  Астапович И. М.

  10:30–11:15

  3

  Литература

  Левен Т. А.

  11:35–12:20

  4

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Левен Т. А.

  13:25–14:10

  6

  Физика

  Яремчук Э. С.

  09:30–10:50

  2

  Математика

  Тя Г. М.

  10:30–11:10

  3

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  11:30–12:10

  4

  География

  Бируллина А. Ф.

  12:30–13:10

  5

  Курс химический практикум

  Кудравец Е. А.

  13:30–14:10

  6

  Математика

  Тя Г. М.

  14:20–15:00

  7

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  08:30–09:15

  1

  География

  Бируллина А. Ф.

  09:25–10:10

  2

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  10:30–11:15

  3

  Немец. яз. Пу.ИВ

  Пузанова И. В.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Левен Т. А.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Левен Т. А.

  08:30–09:15

  1

  Обществознание

  Астапович И. М.

  09:25–10:10

  2

  Курс химия

  Кудравец Е. А.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Тя Г. М.

  11:35–12:20

  4

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Левен Т. А.

  13:25–14:10

  6

  Немец. яз. Пу.ИВ

  Пузанова И. В.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Бондаренко Н. Р.

  09:10–09:50

  2

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  10:10–10:50

  3

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  11:10–11:50

  4

  Физика

  Яремчук Э. С.

  12:00–12:40

  5

  Курс экология

  Круглова И. Б.

  12:50–13:30

  6

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  13:40–14:20

  7

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  08:30–09:15

  1

  История

  Астапович И. М.

  09:25–10:10

  2

  Литература

  Левен Т. А.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Тя Г. М.

  11:35–12:20

  4

  ИЗО

  Кузнецова В. Г.

  12:30–13:15

  5

  Биология

  Круглова И. Б.

  13:25–14:10

  6

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  gymn32.eljur.ru

  Расписание уроков на III четверть  – Электронный журнал — МАОУ гимназия № 32 — Калининград

  Расписание от:
  14 января22 октября15 октября8 октября1 октября1 сентября

  Идет нечётная (19-я) неделя

  08:30–09:15

  1

  Математика

  Морозова Е. Г.

  09:25–10:10

  2

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  10:30–11:15

  3

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  11:35–12:20

  4

  Инф. и ИКТ Др.АВ

  Драганов А. В.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Скерко О. В.

  13:25–14:10

  6

  История

  Пустовая В. В.

  09:30–10:50

  2

  Музыка

  Войтенко Л. М.

  10:30–11:10

  3

  Литература

  Скерко О. В.

  11:30–12:10

  4

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  12:30–13:10

  5

  Математика

  Морозова Е. Г.

  13:30–14:10

  6

  Математика

  Морозова Е. Г.

  08:30–09:15

  1

  Немец. яз. Ге.АН

  Хузина Н. А.

  09:25–10:10

  2

  История

  Пустовая В. В.

  10:30–11:15

  3

  Литература

  Скерко О. В.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Скерко О. В.

  12:30–13:15

  5

  Русский язык

  Скерко О. В.

  13:25–14:10

  6

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  08:30–09:15

  1

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  09:25–10:10

  2

  Черчение

  Кузнецова В. Г.

  10:30–11:15

  3

  Математика

  Морозова Е. Г.

  11:35–12:20

  4

  Математика

  Морозова Е. Г.

  12:30–13:15

  5

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  13:25–14:10

  6

  Технология Се.ВГ

  Семеринский В. Г.

  08:30–09:00

  1

  Классный час

  Пустовая В. В.

  09:10–09:50

  2

  География

  Бируллина А. Ф.

  10:10–10:50

  3

  Русский язык

  Скерко О. В.

  11:10–11:50

  4

  Русский язык

  Скерко О. В.

  12:00–12:40

  5

  Англ. яз. Ав.АБ

  Авраменко А. Б.

  12:50–13:30

  6

  Обществознание

  Пустовая В. В.

  08:30–09:15

  1

  Курс математика

  Морозова Е. Г.

  09:25–10:10

  2

  Физ. культура

  Боренко И. Н.

  10:30–11:15

  3

  Биология

  Круглова И. Б.

  11:35–12:20

  4

  Русский язык

  Скерко О. В.

  12:30–13:15

  5

  Литература

  Скерко О. В.

  gymn32.eljur.ru

  Отправить ответ

  avatar
    Подписаться  
  Уведомление о